مسابقات فرهنگی
1397/2/23 یکشنبه (مهمان اضطراری) تمدید زمان تعیین محل آزمون مهلت انتخاب محل آزمون از تاریخ 24 /2/ 97 لغایت 29 /2 /97 تمدید گردید. لازم به ذکر است که این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد .
 
امتیاز دهی