تربیت بدنی
قابل توجه دانشجویان اعلام آمادگی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی وزارت علوم / بسکتبال سه نفره/ دختر و پسر

اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در نظر دارد نسبت به برگزاری مسابقات

بسکتبال سه در سه

 قهرمانی کشور دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های کشور در اسفند ماه جاری اقدام نماید.

 

آخرین زمان ثبت نام:3/11/97

 

 جهت ثبت نام به کارشناس تربیت بدنی مراکز و واحد خود مراجعه نمائید.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر