آموزش
✳قابل توجه اساتید و دانشجویان آدرس سامانه جدید آموزش مجازی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی آدرس سامانه جدید آموزش مجازی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی:
https://lms.razavi.pnu.ac.ir
در سامانه جدید آموزش مجازی دانشگاه، امکان مشاهده فایل ضبط شده کلاس ها با استفاده از گوشی همراه فراهم گردیده است. همچنین برای ورود به کلاس مجازی، می توانید با انتخاب گزینه Open in Browser، بدون نصب نرم افزار ادوبی کانکت، وارد کلاس شوید. هرچند توصیه می شود به منظور استفاده بهینه از امکانات نرم افزار، همچون گذشته نرم افزار ادوبی کانکت نصب باشد و برای ورود به کلاس گزینه Open in Application را انتخاب
نمایید.

قابل توجه اساتید محترم؛
در سامانه جدید آموزش مجازی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، نیاز به تعریف کلاس و جلسه توسط استاد نیست و تمامی کلاس ها مطابق آن چه که در سیستم گلستان تعریف شده باشد، در سامانه آموزش مجازی به صورت خودکار ایجاد می گردد.