فرهنگی دانشجویی
مسابقات قهرماني دانشجويان کشور ثبت نام مسابقات مجازی جودو همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور پاييز 1400

دسته‌بندی ورزش: تناسب اندام , گرم‌ کردن , کاردیو

لینک دانلود آیین نامه مسابقات مجازی جودو همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورپاييز 1400