مراکز و واحدها
در دوران کرونا فعالیتهای کانون همیاران سلامت و کانون خیریه دانشگاه پیام نور سرخس  با همت کانون همیاران سلامت و کانون خیریه دانشگاه پیام نور سرخس یک دستگاه سونیکید و سه دستگاه فشار سنج جمعا به ارزش 68 میلیون ریال تهیه و  به خانه بهداشت روستای کندکلی شهرستان سرخس اهدا شد.


2: با همت کانون همیاران سلامت و کانون خیریه دانشگاه پیام نور سرخس سه عدد پالس اکسی متر و دوعدد مانو متر اکسیژن به ارزش 21میلیون ریال تهیه و به بیمارستان لقمان شهرستان سرخس اهدا شد.