فرهنگی دانشجویی
مسابقات شطرنج برگزاری مسابقات آنلاین شطرنج قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

    به اطلاع می رساند مسابقات آنلاین شطرنج قهرمانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور 30 مهر ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه جامع علمی-

کاربردی برگزار می گردد.  بخشنامه و آیین نامه فنی مسابقات مذکور به پیوست تقدیم می گردد.
شایان ذکر می باشد دانشجویان می بایست جهت شرکت در مسابقه به سامانه ستاو ورزش دانشجویی به آدرسhttps://setav.ir/user/championleague مراجعه نمایند.

بخشنامه

آیین نامه فنی