فرهنگی دانشجویی
مسابقات قهرماني دانشجويان کشور ثبت نام مسابقات مجازی رشته ایروبیک خلاق همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشورپاييز 1400 لینک دانلود آیین نامه مسابقات مجازی رشته ایروبیک همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور