کارگروه درآمدزایی
با توجه به فرا رسیدن روز جهانی ورزش دانشگاهی برگزاری مسابقه اطلاعات ورزشی ویژه دانشجویان،کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با توجه به فرا رسیدن روز جهانی ورزش دانشگاهی و نزدیک بودن هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقه اطلاعات ورزشی  ویژه  دانشجویان،کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی پیش بینی شده است.

لطفا پاسخنامه  خودر را بعد از مطالعه خلاصه اطلاعات پیوست 1 و پر کردن پاسخ نامه پیوست 2  به لینک زیر در واتساپ ارسال نمائید.

http://wa.me/+985131837210

لازم به ذکر است از میان پاسخ های درست به تعدادی از عزیزان  به قید قرعه یادبود ورزشی اهدا خواهد شد.


خلاصه اطلاعات پیوست 1

پاسخ نامه پیوست 2