اخبار
مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی برگزار شد از زحمات آقای حبیبی،درمدت تصدی حراست دانشگاه قدردانی و آقای حسن رحیمی به عنوان سرپرست اداره حراست دانشگاه پیام نور استان معارفه شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،این مراسم باحضور دکتر بیات ،مدیر کل حراست سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور کشور ،دکتر مولودیان ،ریاست دانشگاه پیام نور استان،معاونین ،مدیران ،کارکنان علمی واداری برگزار شد . در این مراسم، دکتر بیات مدیر کل حراست مرکزی دانشگاه پیام نور کشور، وظایف حراست ها در محیط علمی را حساس تر از سایر نهاد ها دانست و افزود: باید نگاه حراست ها به مجموعه نیروی انسانی دانشگاه مبتنی بر تعامل و همفکری باشد و استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی صورت گیرد و حراستی می تواند موفق عمل کند که ضمن آنکه مقتدر باشد از محبوبیت لازم بین همکاران نیز برخوردار باشد و این امر مستلزم داشتن ویژگی هایی نظیر: سعه صدر، انعطاف پذیری، تواضع و فروتنی ، تحلیل درست ، ارزیابی صحیح اخبار و اطلاعات و ... باشد
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402
روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی