اخبار
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نیشابو برگزار شد  در این مراسم که با حضور دکتر مولودیان رییس استان و دکتر خالقی معاون اجرایی و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان، اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارکنان و دانشجویان شرکت داشتند. دکتر شمسبه زاهدی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور منصوب و از تلاش های دکتر رضایی رئیس پیشین این مرکز تشکر وقدردانی شد.
 اردیبهشت ۱۴۰۲ روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی