تربیت بدنی
اطلاعیه برگزاری دوره های کارشناسی ، ارشد و دکتری توسط فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا و فدراسیون ورزش های دانشگاهی چین

فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا (  AUSF  ) به همراهی فدراسیون ورزش های دانشگاهی چین (  FUSC ) بورسیه های تحصیلی در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و دوره های کوتاه مدت یک ساله برای دانشجویان رشته تربیت بدنی و قهرمانان برجسته ملی با توجه به شرایط اعلام شده برگزار نماید.

آخرین تاریخ :97/11/3

جهت اطلاعات بیشتر به کارشناس تربیت بدنی مرکز و واحد خود مراجعه نمایید.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ