مراکز و واحد ها
مشهدد
در راستای ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه نمایشگاه کتب حقوق در مرکز مشهد برگزار میشود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور :در راستای ارتقاء علمی دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، نمایشگاه کتب حقوق با ارائه بیش از یکصد عنوان کتاب حقوقی از مورخ 25/ 98/2 در سالن شیشه ای محوطه دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در حال برگزاری می باشد.

دراین نمایشگاه کتابهای ارائه شده ، با تخفیف ویژه به دانشجویان ارائه می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ