مراکز و واحد ها
فریمااان
به منظور تقویت ورزش همگانی تمرین مچ اندازی به میزبانی دانشگاه پیام نور فریمان برگزار میگردد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور :تمرین مچ اندازی با حضور قهرمانان مچ اندازی خراسان و ایران به همت هیات ورزش های قدرتی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان هر جمعه برگزار می گردد.حسین سلطان میرزایی دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور فریمان، هدف از این برنامه را ترویج ورزش های همگانی دانست.پویش جمعه های مچ اندازان خراسان پیشنهاد ایشان جهت گسترش ورزش در تفرجگاه سد زیبای فریمان است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ