مراکز و واحد ها
bh
در دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار دیدار فرمانده نیروی انتظامی با سرپرست دانشگاه پیام نور رشتخوار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور واحد رشتخوارجلسه ای در دفتر ریاست دانشگاه با حضور فرماندهی محترم ناحیه انتظامی رشتخوار جناب سرهنگ حاتمیان برگزار گردید که در ابتدا ریاست دانشگاه ضمن خیر مقدم و تبریک اعیاد شعبانیه و تشکر و قدردانی از زحمات فرماندهی انتظامی شهرستان اظهار داشته دانشگاه آمادگی تعامل و همکاری در زمینه ی مشاوره و استفاده از ظرفیت دانشگاه در راستای جلوگیری از آسیب های  اجتماعی را دارد . در ادامه سرهنگ حاتمیان ضمن تشکر و قدردانی، تعامل با دانشگاه را ضروری دانست و خواهان ادامه همکاری و مشارکت در اجرای برنامه های علمی پژوهشی ، فرهنگی و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی دانشجویان و شهروندان  شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ