مراکز و واحد ها
فریمان2

فریمان1
فعالیتهای فرهنگی دانشگه پیام نور مرکز فریمان بازدید یک روزه انجمن علمی نانو و همچنین جمع آوری کمک به سیل زدگان در دانشگاه پیام نور فریمان انجام شد

دانشجویان پیام نور فریمان یا مخاطرات طبیعی آشنا شدند

بازدید یک روزه انجمن علمی و تخصصی نانو دانشگاه پیام نور مرکز فریمان در تاریخ ۲۲ فروردین ماه در محدوده دهستان بالابند به منظور هم افزایی و آشنایی دانشجویان با مخاطرات طبیعی (راک فال ؛ماد فلو؛لند اسلاید؛خزش؛ و سیل)در محدوده روستاهای باغ عباس و الیاتو و غرق آبزار برگزار شد.دبیران انجمن نانو و شیمی و دبیر کانون هلال احمر و نماینده دانشجویان جغرافیا و سایر دانشجویان گواهی حضور دریافت نمودند.

 

جمع آوری کمک به سیل زدگان کانون هلال احمر پیام نور فریمان

   اعضای کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور فریمان همراه با سایر داوطلبان اقدام به جمع آوری کمک های مردمی برای کمک به هموطنان سیل زده کشور کردند. در این طرح انسان دوستانه، دانشجویان عضو کانون هلال احمر همراه با سایر مردم شریف استان فریمان به یاری آسیب دیدگان از سیل های اخیر کشور رفتند.بر اساس این گزارش، دانشجویان با  استقرار صندوق و میز مقابل ورودی اصلی این دانشگاه اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی دانشجویان، اساتید، پرسنل دانشگاه و همچنین مردم پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ