مراکز و واحد ها
گناباد
در دانشگاه پیام نور مرکز گناباد رئیس دانشگاه پیام نور گناباد از خانواده شهید حسین عاشوری به مناسبت روز شهید بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:به مناسبت روز شهید آقای دکتر عجم رئیس دانشگاه پیام نور گناباد به همراه رئیس بنیاد شهید و جانشین فرمانده سپاه این شهرستان از خانواده شهید حسین عاشوری دیدار نمودند .در این دیدار آقای دکتر عجم گفت: خوشحالیم از اینکه  در کنار شما هستیم باعث افتخار ماست که در خانواده شهیدحضور داریم شهداء جز برکات ما هستند آنها اجر خودشان را گرفته ما هستیم که باید تاسف بخوریم که نتوانستیم قدمی بر داریم و ما باید راه آنها را ادامه بدهیم و سرلوحه کار و اقدامات خودمان قرار بدهیم .آرامش و امنیتی که هم اکنون در ایران اسلامی حکمفرماست نتیجه فداکاری شهیدان است که جان خود را آگاهانه فدای اسلام و انقلاب کردند آقای دکتر عجم در ادامه گفتند ما که در دانشگاه هستیم هر روز باید شهداء را یاد کنیم تا بتوانیم مسیر افکار و نگرش انها را سر لوحه کار خودمان قرا بدهیم

 

               

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ