مراکز و واحد ها
کاشمر2
در دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر مراسم تقدیر از همکار بازنشسته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:مراسم تجلیل از سی سال خدمات صادقانه جناب آقای محمد براتی با حضور ریاست محترم مرکز جناب آقای دکتر خاتمی پور و اعضای محترم علمی و کارکنان در محل سالن شورای دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر برگزار واز خدمات ارزنده ایشان تقدیر به عمل امد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ