مراکز و واحد ها
فریمان
در دانشگاه پیام نور مرکز فریمان درخشش دانشجوی پیام نور فریمان در سومین همایش مفاخر و مشاهیر خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور :سومین همایش مفاخر و مشاهیر خراسان رضوی که در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ برگزار شد؛دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز فریمان در این همایش خوش درخشید.چگونه می توان یادصدسال شعر خراسان را زنده نگه داشت، مقاله ای علمی با این عنوان توسط خانم مرضیه الهی خیبری نخبه ادبی و اهل قلم پیام نور فریمان هیات داوران را شگفت زده کرد.وی ابتدای کلام را با قدردانی از اساتید خود شروع نمودو مطالب علمی بسیار شایسته ای ایراد نمود.در پایان از ایشان با تقدیم لوح و جایزه قدردانی شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ