مراکز و واحد ها
فریمان8795
در دانشگاه پیام نور مرکز فریمان آیین درختکاری کاشت نهال، درخت و گل برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی دانشگاه: با حضور ریاست دانشگاه ، همکاران ، دانشجویان و اعضای شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز فریمان، آیین کاشت درختچه و درخت و گل در دانشگاه برگزار گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ