مراکز و واحد ها
nm
در دانشگاه پیام نور مرکز مشهد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور از غرفه صنایع دستی مرکز مشهد بازدید کرد به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در راستای حمایت از تولید داخلی و حرکت دانشجویان به سمت درآمدزایی و بازار کار ، به همت اداره فرهنگی و فوق برنامه مرکز مشهد نمایشگاه و فروش صنایع دستی دانشجویان در مرکز مشهد برگزار گردید.

دکتر کریمی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور و دکتر نژادعلی رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی نیز با حضور دراین نمایشگاه ضمن تشکر از راه اندازی چنینن فعالیت هایی در مرکز مشهد ، از تلاش های دانشجویان که با دستان هنرمند خود در راه کسب درآمد کوشش می نمایند تقدیر و تشکر نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ