مراکز و واحد ها
گناباد

گناباد22
با حضور معاون قضایی داد گستری و وکلای شهرستان بحث آزاد با عنوان حقوق زنان در جامعه در دانشگاه پیام نور گناباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:در این جلسه آقای دکتر عجم بر ضرورت توجه دانشجویان به فهم مسائل درباره حقوق زنان در جامعه و تلاش برای حل مسائل تاکید کردند و اظهار داشتند مسائل درباره حقوق زنان در جامعه  که از طریق تعامل دو طرفه و چند جانبه بین دانشجویان و صاحب نظران عرصه عمل از جمله قاضی ها و وکلا در دانشگاه مطرح می شود و برای فهم مسائل و حل آن  راه حل هایی اندیشیده می شود می تواند بسیار موثرباشد و ارتباط و پیوند بین دانشگاه و جامعه را قوی تر می کند، به علاوه مباحثه آزاد دانشجویان و پرسخ و پاسخ حول محور مسائل روز جامعه می تواند در تلطیف اندیشه های دانشجویان و زمینه سازی تفکر خلاق و نقادانه آنان نقش بارزی داشته باشد.  در ادامه این جلسه دانشجویان رشته حقوق با معاون قضایی دادگستری و وکلای شهرستان گناباد درباره حقوق زن در جامعه در محیطی صمیمی و دوستانه به بحث و تبادل نظر پرداختند لازم به ذکر است این جلسه با تلاش های دانشجویان انجمن علمی حقوق برگزار شد.                                  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ