مراکز و واحد ها
کارگاه تد
در دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور کارگاه TED در دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور:کارگاه روانشناسی با موضوع تد با اجرای آقای باقریان دبیر انجمن علمی روانشناسی  با همکاری استاد رضوی از اساتید گروه روانشناسی با حضور دانشجویان برگزار گردید . در این کارگاه دو ساعته آقای باقریان در خصوص سخنرانی تد توضیح داد که :  سخنرانی تد شیوه ای است که فرد نسبت به تجربیات و دستاوردهایش در 18 دقیقه با مخاطبین ارتباط برقرار میکند . موضوع این کارگاه جزیره من کجاست که مبتنی بر رویکرد اکت برگزار شد رفتارهای جزیره ای که افراد در زندگی به نقاط امن خود میچسبند و برای رهالیی از آن نقاط بر ارزشها باید تکیه کرد . در ادامه دکتر رضوی نیز ضمن شرکت در بحث مطالبی را بیان نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ