مراکز و واحد ها
گناباد
در دانشگاه پیام نور مرکز گناباد به مناسبت هفته جهانی ایدز بر پایی چادر ایستگاه سلامت در سطح شهر توسط کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور گناباد انجام شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر عجم رئیس دانشگاه پیام نور  گناباد در بازدید  از چادر ایستگاه سلامت  کانون هلال احمر این دانشگاه که در سطح شهر برگزار شده بود گفت کانون دانشجویی  هلال احمر انشگاه پیام نور گناباد که تحت نظارت معاونت دانشجویی و فرهنگی سازمان هلال احمر فعالیت دار د با برپایی چادر ایستگاه سلامت در سطح شهر ضمن ایجاد زمینه آشنایی بیشتر مردم با فعالیتهای کانون هلال احمر خدمات همچون شامل آزمایش قند و فشار خون و انجام تست ایدز  به مدت یک هفته رایگان در سطح شهر انجام میدهند 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ