مراکز و واحد ها
نیشابور
در دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور برگزاری کارگاه آموزشی خیانت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور :به همت کانون آسیبهای اجتماعی  دومین جلسه کارگاه خیانت با حضور دکتر آذرگون در محل نمازخانه حضرت زهرا ( س)دانشگاه پیام نور نیشابور برگزار گردید.در این جلسه دو ساعته که با استقبال و شرکت گسترده و فعال  دانشجویان اجرا گردید دکتر آذرگون قدم اول در هر ازدواجی را داشتن تعهد زوجین دانستند.او افزود:همچنین تعریف خط قرمزها و چهارچوبها را در هر زندگی  با عث کاهش خیانت مطرح کردند. همچنین بیان داشت:راهکارهای جلوگیری از بروز یا تداوم خیانت را یک حرکت و خواست دو طرفه میباشد و زوجین با صبوری و عشق و بروز علاقه به یکدیگر میتوانندسدی در برابرخیانت شوند.در پایان برای اعضای شرکت کننده در کارگاه مدرک صادر گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ