اخبار
امتحانات1

22
در حاشیه بازدید از امتحانات مرکز مشهد دکتر نژادعلی :امتحانات دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با نظم کامل در حال برگزاری است

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از محل برگزاری امتحانات پایان ترم مرکز مشهد بازدید و از نزدیک در جریان برگزاری امتحانات نهایی نیمسال دوم98-97  قرار گرفت.

ایشان به منظور آگاهی بیشتر ازچگونگی کیفیت مکان برگزاری آزمونها و همچنین اطلاع از مشکلات احتمالی در حوزه امتحانات ، از قسمت های مختلف حوزه های برگزاری بازدید و از نحوه مطلوب برگزاری امتحانات و زحمات و حضور متعهدانه کارمندان در این ایام تقدیر و تشکر نمود .
وی طی بازدید به همکاران تاکید کرد جهت هر چه بهتر برگزار شدن این امتحانات نهایت تلاش خود را با توجه به مقررات و آیین نامه ها ی امتحانی داشته باشند .
نژادعلی اظهارداشت که ما انتظار داریم همانند گذشته با موفقیت و سر بلندی در برگزاری این آزمونها موفق باشیم.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ