اخبار
انتصاب
طی حکمی از سوی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی دکتر محمد صادق واحدی فرد به عنوان عضو حقیقی در چهارمین دوره هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفت عتف استان خراسان رضوی منصوب شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی دکتر محمد صادق واحدی
فرد به عنوان عضو حقیقی در چهارمین دوره هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفت عتف استان خراسان رضوی منصوب شد
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ