اخبار
عزیزی
18 خرداد آغاز امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور معاون آموزشی پژوهشی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی گفت: امتحانات پایان‌ترم دانشجویان همه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور از 18 خرداد ماه آغاز شده و تا 10تیرماه ادامه دارد.

معاون آموزشی پژوهشی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی گفت: امتحانات پایان‌ترم دانشجویان همه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور از 18 خرداد ماه آغاز شده و تا   10تیرماه ادامه دارد.

دکتر عزیزی در مصاحبه با روابط عمومی در مورد نحوه برگزاری امتحانات گفت: برنامه ریزی دقیق و منظم برای انجام امتحانات پایان ترم تا روز آخر انجام شده است.

دکتر عزیزی تصریح کرد: مجموعه همکاران با نهایت تلاش و همدلی در امر برگزاری امتحانات مشارکت دارند که این زحمات ستودنی و قابل تقدیر است.

وی گفت: روند برگزاری امتحانات مطلوب است و  تمامی امکانات لازم جهت برگزاری امتحانات این دانشگاه با بهترین شرایط و در فضایی سالم فراهم شده است

معاون دانشگاه پیام نور خراسان رضوی خاطر نشان کرد: دانشگاه پیام نور خراسان رضوی با دارا بودن 117دانشجوی دکتری ، 2225 دانشجوی کارشناسی ارشد و 21130 دانشجوی کارشناسی  امتحانات خود را در 3 نوبت امتحانی 10 8، 12:30 10:30 ، 15:30 13:30 برگزار میکند..

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ