اخبار
قدس
همزمان با روز قدس حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه پیام نور خراسا رضوی در راهپیمایی روز قدس

ستاد استان و مرکز مشهد
                                                             

                                                      مرکز تربت حیدریه
                                                                مرکز فریمان


                                                                مرکز نیشابور                                                                   

                                                                            واحد خواف                                                                               واحد درگز

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ