اخبار
انتصاب
طی حمی از سوی دکتر زمانی دکتر علی اکبر عجم به سمت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گناباد منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر علی اکبر عجم به سمت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز گناباد منصوب شد
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ