اخبار
انتصاب
طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر مرتضی محسنی به سمت رئیس شورای سامانه هوشمند آموزش عالی دانشگاه منصوب شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر مرتضی محسنی به سمت رئیس شورای سامانه هوشمند آموزش عالی دانشگاه منصوب شد.
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ