اخبار
انتصاب
طی حکمی از سوی دکتر نژادعلی دکتر عبدالمجید موسوی نیا به سمت معاون اجرایی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد منصوب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر نژادعلی رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  دکتر عبدالمجید موسوی نیا به سمت معاون اجرایی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد منصوب شد. 
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ