اخبار
انتصاب
طی حکمی توسط دکتر زمانی ریاست دانشگاه پیام نور : معاون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به پیشنهاد دکترعزیزالله نژادعلی رئیس محترم دبیرخانه منطقه نه و دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی ، طی حکمی از سوی دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور،خانم دکتر الهام عزیزی به سمت معاونت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی منصوب شد.
شایان ذکر است ایشان دانشیار رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور سبزوار می باشند.
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ