اخبار
فردوس4
در ادامه بازدیدهای مستمر از مراکز و احدها مرکز فردوس آخرین مقصد بازدید دو روزه رییس دبیرخانه منطقه 9

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور:فردوس آخرین مقصد بازدیدهای دکتر نژادعلی ریاست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی بود.

در این بازدیدهاکه به صورت مستمر و طی سه روز کاری و پیمودن بالغ بر 560 کیلومتر برگزار شد دکتر نژاد علی پس از بازدید از مراکز و واحدهای تربت حیدریه، گناباد، مه ولات، قائن، بیرجند، طبس، خضری، سرایان، سربیشه، خوسف، اسدیه،بشرویه ، امروز از دانشگاه پیام نور فردوس بازدید کرد.

رئیس دبیرخانه منطقه 9 افزود:تمامی کارکنان اداری و علمی باید تمامی تلاش خود را جهت فرایند منطقه ای شدن دانشگاه به کار گیرند.تا در سیستم جدید دانشگاه با کارایی و کارامد بیشتری همراه باشد.

در ادامه دکتر نژاد علی ضمن تشکر از همکاران علمی و اداری افزود:خواستار نظرات و پیشنهادهای سازنده کلیه همکاران در جهت بهبود امور و در راستای هم افزایی به صورت کتبی هستیم.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ