اخبار
b

گناباد56
در ادامه روند بازدیدهای سرزده از مراکز و واحدها دکتر نژاد علی در مرکز گناباد :تمامی درآمدهای غیر شهریه ای مراکز و واحدها از طرف استان به حساب آنها واریز خواهد شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور:دکتر نژاد علی رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به صورت سرزده از حوزه های مختلف مرکز گناباد بازدید کرد. 

دکتر نژاد علی به منظور بررسی عملکرد این واحد دانشگاهی ضمن گفت و گو با مراجعان و کارکنان با حضور در قسمت های مختلف از جمله آموزش، امتحانات، دانشجویی، مجموعه فرهنگی و ... از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفت. 

در این بازدید چند ساعته، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان رضوی از تمامی بخش های مختلف این واحد دانشگاهی بازدید و بر ارائه کامل خدمات به دانشجویان، پاسخگویی سریع، تکریم ارباب رجوع  و درآمد غیر شهریه ای توسط کارکنان تاکید کرد و گفت در اعلام در آمدها و واریزهای هر مرکز و واحد باید شفاف سازی صورت گیرد.و همچنین تمامی درآمدهای غیر شهریه ای مراکز و واحدها به حساب آنها واریزخواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ