اخبار
نژاد علی
طی احکامی جداگانه توسط رییس دبیرخانه منطقه 9 اعضای حقیقی شورای دبیرخانه منطقه 9 منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی  طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر عزیزالله نژادعلی رییس دبیرخانه منطقه 9، اعضای حقیقی شورای دبیرخانه منطقه 9 منصوب شدند.
احکام صادره به شرح ذیل می باشند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ