اخبار
برگزاری انتخابات اعضای شورای پژوهشی انتخابات اعضای شورای پژوهشی در دانشگاه پیام نور خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور:انتخابات اعضای شورای پژوهشی با مشارکت گسترده اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در تاریخ 06/08/97 از طریق سامانه پیامک برگزار شد.

هیات نظارت بر این انتخابات را آقای دکتر واحدی فرد، آقای دکتر موسوی شیری، خانم دکتر گواهی، خانم دکتر حسینیون و آقای مهندس عطازندی بر عهده داشتند.

لازم به ذکر است که شیوه نامه اجرایی انتخابات شورای پژوهشی، توسط معاون آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی به اطلاع  کلیه اعضای هیات علمی رسانده شده بود.

نفرات اول و دوم در هر گروه به شرح ذیل اعلام میگردد:

ردیف

گروه آموزشی

رتبه

افراد متقاضی عضویت در شورای پژوهشی

 

 

1

 

 

 

 

گروه آموزشی و  پژوهشی بخش علوم پایه

اول

دکتر علیرضا مظلومی بجستانی (استادیار زمین شناسی)

دوم

دکتر راحله پیله ور شهری (استادیار فیزیک)

دوم

دکتر راهله رهباریان (استادیار شیمی)

2

گروه آموزشی و  پژوهشی بخش هنر و معماری

گروه آموزشی و  پژوهشی بخش فنی و مهندسی

گروه آموزشی و  پژوهشی بخش کشاورزی

اول

 

 

دکتر الهام عزیزی (دانشیار- مهندس کشاورزی)

دوم

دکتر علی شکرگزار عباسی (استادیار مهندسی مکانیک)

3

گروه آموزشی و  پژوهشی بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری

اول

دکتر محمد لشکری (دانشیار- اقتصاد)

4

گروه آموزشی و  پژوهشی بخش ادبیات فارسی و زبانهای خارجه

گروه آموزشی و  پژوهشی بخش علوم تربیتی و روانشناسی

اول

دکتر محمد جواد عرفانی (استادیار-ادبیات فارسی)

دوم

دکتر مریم سلامی (استادیار- کتابداری)

 

5

گروه آموزشی و  پژوهشی بخش علوم اجتماعی

گروه الهیات و علوم اسلامی

 

اول

دکتر سید احمد علی هاشمی (استادیار حقوق)

دوم

دکتر رستم صابری فر (دانشیار جغرافیا)

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ