اخبار
پژوهشی
در راستای تقویت برگزاری هفته پژوهش نشست کارگروه برنامه ریزی هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگر برتر در ستاد استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور : در راستاي مصوبه شوراي پژوهش استان، كارگروه انتخاب پژوهشگر برتر استاني و ستاد هفته پژوهش متشكل از اعضاي محترم شوراي پژوهش و مديران گروه استاني با هدف تعيين ملاك هاي انتخاب پژوهشگر برتر استاني و تصميم گيري در خصوص برنامه هاي هفته پژوهش برگزار گرديد.
در این نشست که با حضور ریاست استان برگزار گردید با تاكيد دکتر نژاد علی و موافقت اعضا مقرر گرديد علاوه بر روال هاي گذشته در تعيين پژوهشگران برتر، ملاكهاي مربوط به ارتباط با جامعه و صنعت، كاربردي بودن طرح ها و ساير بندهاي ماده ٣، ميزان تقويت آثار اعضاي علمي نسبت به گذشته نيز در شيوه نامه جديد و با فرمول جديد مورد ارزيابي قرار گيرد
.

شایان ذکر است در این نشست  دكتر لعل عليزاده مدیر پژوهش و  کارآفرینی استان خراسان رضوی به عنوان دبير اجرائي ستاد برگزاري هفته پژوهش منصوب گردیدند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ