آموزش
آموزشسی
قابل توجه کلیه دانشجویان #دانشگاه_پیام_نور_خراسان_رضوی : شماره پیامک مشکلات آموزشی (ارتباط مستقیم با معاون آموزشی )
قابل توجه کلیه دانشجویان #دانشگاه_پیام_نور_خراسان_رضوی :
:point_down::point_down:
:small_red_triangle_down: :small_red_triangle_down:دانشجویان عزیز می توانند پیشنهادات؛ انتقادات و نظرات خود را در خصوص مسائل آموزشی از طریق شماره پیامک
300 022 0888
ارسال نمایند.
:small_red_triangle_down: ضمنا در صورتی که مورد آموزشی شخصی و نیاز به پیگیری خاص دارد به منظور تسهیل بیشتر؛حتما شماره دانشجویی خود را قید نمایید.