مراکز و واحد ها
ی
به مزبانی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد برگزاری مرحله نیمه نهایی بیست و دومین مسابقات قرآن وعترت اساتید و دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور:مرحله نیمه نهایی بیست و دومین مسابقات قرآن وعترت اساتید و دانشجویان دانشگاههای پیام نور استان به میزبانی مرکز مشهد برگزار گردید .  در این مرحله از مسابقات 284 دانشجو و 94استاد در رشته های قرائت تحقیق -قرائت ترتیل -اذان - مناجات ،حفظ 5 جزء حفظ 10جزء -حفظ 20جزء- و حفظ کل قرآن کریم (خواهران و برادران)به رقابت پرداختند. و در پایان تعداد 13 نفر از دانشجویان و اساتید به مسابقات کشوری به میزبانی دانشگاه پیام نور کرمانشاه اعزام خواهند شد.