آموزش
اطلاعیه
اطلاعیه مهم تغییر زمان آزمون جامع دکتری نیمسال جاری ( دوم 97-96)

آزمون کتبی جامع دکتری در تاریخ 6/4/97(کتبی )و 7/4/97 (شفاهی) برگزار شود .

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ