روابط عمومی داخلی
تسلیت
تسلیت به همکار محترم مرکز مشهد سرکار خانم برق کل من علیها فان و یبقی وجه ربک

همکار گرامی سرکار خانم برق
مصیبت وارده را به شما وخانواده محترم  ، تسلیت گفته برای شما صبر و برای درگذشته ،رحمت بی کران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مرحومه آسوده از همه رنجهای دنیا، در حریم امن الهی آرام گیرد.
روابط عمومی دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ