روابط عمومی داخلی
تسلیت
تسلیت به همکار محترم استان جناب آقای کلماتی
 «هوالباقی»
همکارمحترم ، جناب آقای خلیل کلماتی
ضایعه درگذشت مادر همسر گرامیتان
 
حاجیه خانم پیل جو
 
را خدمت جنابعالی و همسر گرامیتان سرکارخانم حکم آبادی
تسلیت عرض نموده ، ضمن آرزوی صبر و شکیبایی برای شما سوگواران
از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات مسئلت می نماید.
« ما را در سوگ آن مهربان مادر سهیم بدانید»
 
روابط عمومی دانشگاه پیام نور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ