كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آدرس
آموزش
آیکن ها
اخبار
اخبار آموزش
ارتباط با دانشگاه
ارتباط با ما
اسلاید شو
اطلاعیه ها
برگزیده ها
پژوهش و کارآفرینی
جستجو
دانشجو
دسترسی سریع
روابط عمومی داخلی
زمان ديجيتال
ساختار دانشگاه
سامانه ها
فهرست اعضا
لینک های تصویری
مراکز و واحد ها
مراکز و واحد ها
مرکز آموزش های آزاد
نظارت و ارزیابی
نهاد رهبری
وب سايت ها
هدر قالب
ورود
روابط عمومی داخلی
تسلیت به سرکار خانم رستگارمنش عضو هیات علمی فریمان
تسلیت به جناب آقای دکتر کدیور ریاست دانشگاه پیام نور مرکز فریمان
تسلیت به جناب آقای فلاح سرپرست دانشگاه پیام نور واحد مه ولات
تسلیت به سرکار خانم وحدانی به مناسبت فوت همسرشان
تسلیت به جناب آقای علی وفا بخش
تسلیت به جناب آقای دکتر کاظمیان
ابراز همدردی با آقای دکتر فیضی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
تسلیت به جناب آقای دکتر میرزایی
تسلیت به جناب آقای دکتر موسوی
تسلیت به جناب آقای علی اصغر ترابی عضو هیات علمی مرکز فریمان
درگذشت همکار گرامی واحد درگز
تسلیت به جناب آقای سعادتی همکار محترم مرکز مشهد
تسلیت به جناب آقای دکتر شیبانی
تسلیت به جناب آقای دکتر عبدالهی
 تسلیت به جناب آقای سعادتی فر همکار محترم حوزه پژوهش و کارآفرینی استان
تسلیت به جناب آقای خطیب همکار محترم مالی ستاد استان
تسلیت به جناب آقای میرانی مدیر محترم اداری استان
تسلیت به آقای دکتر محمدموسوی به مناسبت درگذشت پدر همسرشان
تسلیت به همکار محترم مرکز مشهد جناب آقای محسن محمدی
تسلیت به همکار محترم واحد قدمگاه  سرکار خانم قدمگاهی
1 2
نسخه قابل چاپ