ارتباط با ما
1396/10/18 دوشنبه دفترچه تلفن استان
عنوان نام داخلی مستقیم دورنگار نام داخلی
حوزه ریاست دفتر ریاست 330 38543357 38543357
اداره حراست آقای حبیبی
آقای رحیمی
222
220
38531820 38531830 آقای زهانی
آقای رضوانی
221
223
دفتر نهاد رهبری حجه الاسلام و المسلمین چباریان 215 حجه الاسلام والمسلمین بوژمهرانی 216
امور مالی خانم دادگر
آقای خطیب
آقای رحیمی
321
323
322
38531823
38531822
38531824 خانم دولتی
آقای شرف زاده
آقای برزنونی
320
325
324
معاونت اجرایی آقای دکتر کاظمیان 311 38531824 خانم محروقی 316
اداره امور اداری و پشتیبانی آقای میرانی
خانم ابراهیم پور
آقای غلامی
134
138
130
38531826 38531827 اقای حسینی
آقای رشیدی
132
131
برنامه و بودجه آقای خلقی 313
واحد عمران آقای مهندس علی اکبریان
آقای آذربنیاد
122
120
آقای شمالی 121
معاونت آموزشی آقای دکتر رحیمی 310 خانم حجی زاده
آقای کاریزنویی
312
266
اداره فناوری اطلاعات اقای دکتر رضایی 3853740 آقای ابراهیمی 123
اداره امور آموزشی خانم نخعی
خانم سرافراز
خانم اسلامی
224
237
235
38537498 خانم نامجو
خانم توکلی
ستاد امتحانات
239
242
200
فارغ التحصیلان آقای عبدالهی
خانم جودت
خانم خرم آبادی
آقای فشایی
231
236
230
243
آقای کلماتی
آقای وزیری
خانم حاجی زاده
233
232
234
امورپژوهش و کار افرینی آقای دکتر لعل علی زاده
خانم امیدوار
260
263
خانم نور محمد زاده
آقای سعادتی فر
262
31827725
اداره فرهنگ و اجتماعی خانم عرب حصاری
آقای قاسمی
210
211
خانم رستمی 212
اداره نظارت و ارزیابی آقای دکتر خدابخشیان 31827794
اداره روابط عمومی آقای بهروز 333 خانم اکبری 213
دبیرخانه آقای فهیم پور
آقای عرفانی
135
136
آقای غلامی 140
تلفنخانه 38528521 نگهبانی 131
خیرین 314 دیوان محاسبات 315
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما