اخبار
انتصاب
طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر محمد صادق واحدی فرد به سمت مسئول نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور خراسان رضوی منصوب شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر محمد صادق واحدی فرد به سمت مسئول نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور خراسان رضوی  منصوب شد
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ