اخبار
انتصاب
طی حمی از سوی دکتر زمانی دکتر حامد خاتمی پور به سمت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر منصوب شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر حامد خاتمی پور به سمت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر منصوب شد.
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ