اخبار
انتصاب
طی حمی از سوی دکتر زمانی دکتر حسن رضایی به سمت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور منصوب شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر زمانی دکتر دکتر حسن رضایی به سمت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور منصوب شد
حکم صادره به شرح ذیل می باشد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ