اخبار
1
طی حکمی از سوی دکتر زمانی؛ ریاست عالیه دانشگاه انتصاب دکتر نورالله فیضی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان شمالی طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه، دکتر نورالله فیضی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور خراسان شمالی منصوب و از خدمات دکتر مسعودی فر تقدیر به عمل آمد.
متن حکم صادره به شرح ذیل می باشد:


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ