اخبار
1
در راستای نظارت و تعامل با همکاران بازدید سرزده ریاست استان از دانشگاههای پیام نور واحد تایباد و تربت جام

به گزارش روابط عمومی دانشگاه : دکتر نژاد علی ریاست دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به اتفاق مدیر حراست استان آقای حبیبی به صورت سرزده از ساختمان آموزشی، اداری،و..... واحدهای تایباد و تربت جام بازدید نمودند.
و همچنیندر این دیدار اعضای هیئت علمی و پرسنل واحد تایباد و تربت جام  طی نشستی صمیمی با ایشان به بیان پیشنهادات و دغدغه های خود در راستای تعالی دانشگاه پرداختند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ