اخبار
2
با برگزاری انتخابات و رای اعضای هیات علمی واجد شرایط: اعضای حقیقی هیات ممیزه دانشگاه انتخاب شدند به گزارش روابط عمومی ، دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه از نتایج انتخابات اعضای حقیقی هیات ممیزه خبر داد .
دکتر محسنی با اشاره به اعلام آمادگی تعدادی از اعضای هیات علمی برخی مناطق برای عضویت در هیات ممیزه افزود: این انتخابات از بین اعضای هیات علمی شاغل در مراکز و واحدهای مناطق دانشگاه با مرتبه علمی استادیار به بالا و دارای وضعیت استخدامی پیمانی و یا رسمی صورت گرفته است.
دبیر هیات ممیزه اظهار داشت: انتخابات با مشارکت و رای مستفیم اعضای هیات علمی واجد شرایط در مهلت مقرر انجام شد و نتایج به ترتیب تعداد آرا به تفکیک منطقه به شرح زیر است:
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ